Nationaal inkomen

Alle inkomens die Nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan een (binnen- of buitenlands) productieproces of vanwege hun vermogensbezit. Deze inkomens bestaan uit de beloning van werknemers, rente, dividenden,
belastingen en subsidies op productie en invoer. Het nationaal inkomen kan ook worden berekend als het bruto binnenlands product plus de per saldo uit het buitenland ontvangen lonen, rente en dividenden.