Belang commerciële dienstverlening stabiliseert

De bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de Nederlandse economie is de laatste tien jaar gestabiliseerd. In de jaren tachtig en negentig nam het belang van de diensten nog sterk toe. Ruim de helft van de economische bedrijvigheid in Nederland bestaat momenteel uit commerciële diensten zoals handel, vervoer, horeca, zakelijke en financiële dienstverlening, en informatie en communicatie.

Aandeel commerciële dienstverlening in de Nederlandse economie

Aandeel commerciële dienstverlening in de Nederlandse economie

Aandeel handel, vervoer, horeca en zakelijke dienstverlening iets kleiner

Bijna 60 procent van de commerciële dienstverlening wordt gevormd door handel, vervoer en horeca, en de zakelijke dienstverlening. Het aandeel van deze bedrijfstakken in de Nederlandse economie nam deze eeuw met ruim 2 procentpunt af. Ook voor de ICT lijken de gouden jaren van vóór de eeuwwisseling verleden tijd, ondanks de recente populariteit van de smartphone en de tablet-pc. De onstuimige groei zoals bij de opkomst van pc’s, internet en mobiele telefonie zet deze eeuw niet door.

Structuur commerciële dienstverlening, 2010

Structuur commerciële dienstverlening, 2010

Stormachtige groei in jaren tachtig en negentig

In de jaren tachtig en negentig maakte de commerciële dienstensector een stormachtige groei door. Vooral vanuit bedrijven steeg de vraag naar diensten flink. Allerlei diensten die bedrijven eerst zelf uitvoerden, zoals catering en beveiliging, gingen ze voortaan uitbesteden. Ook de ICT en de uitzendbranche groeiden tot de eeuwwisseling explosief. Het lijkt er nu op dat het proces van uitbesteding is voltooid en dat de dienstensector hiermee een plafond heeft bereikt.

Ontwikkeling enkele commerciële diensten (volumeontwikkeling toegevoegde waarde)

Ontwikkeling enkele commerciële diensten (volumeontwikkeling toegevoegde waarde)

Frank Notten

Bronnen:

Downloads