Medicijngebruik

De gegevens over medicijngebruik komen uit de CBS-Gezondheidsenquête.
De cijfers over zelfzorgmedicijnen betreffen antwoorden op de vraag: Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen of voedingssupplementen gebruikt die zonder recept verkrijgbaar zijn?
De cijfers over voorgeschreven medicijnen betreffen antwoorden op de vraag: Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen of voedingssupplementen op recept gebruikt? Medicijnen tijdens een ziekenhuis- of dagopname en de pil moet u niet meetellen.
De gegevens over de soort zelfzorgmedicijnen zijn gebaseerd op de CBS-Gezondheidsenquête van 2009, omdat deze vraag in 2010 niet in de enquête is opgenomen.

Voor respondenten van 0-12 jaar zijn de vragen beantwoord door de ouders of verzorgers. De gegevens over medicijngebruik naar opleidingsniveau hebben betrekking op mensen vanaf 25 jaar. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.
 
In 2010 heeft de Gezondheidsenquête een aantal veranderingen ondergaan. De vraagstelling naar medicijngebruik is gewijzigd evenals de waarnemingsmethode van de enquête (meer informatie). De gegevens over medicijngebruik zijn daardoor niet vergelijkbaar met de cijfers van voorgaande jaren (meer informatie).