Productiegroei industrie 3 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 3 procent hoger dan in juli 2010. Daarmee is de productiegroei een fractie groter dan in juni. In alle branches in de industrie was er in juli sprake van een toename.

Met 23 procent nam de productie het meest toe in de transportmiddelenindustrie. Ook in de elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie groeide de productie ten opzichte van een jaar eerder. Met 8 respectievelijk 5 procent was de groei in deze branches wel veel kleiner dan die in de transportmiddelenindustrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde 1 procent meer, de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie een fractie meer dan een jaar eerder.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode juni - juli 0,3 procent groter dan die in april - mei.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.