Helft werkwilligen niet direct beschikbaar of niet actief op zoek

Er zijn in Nederland 815 duizend personen die een baan willen van twaalf uur of meer per week. Ongeveer de helft van hen is echter niet direct beschikbaar of zoekt niet actief naar werk. Het gaat daarbij vooral om vrouwen en laagopgeleiden.

Bijna 200 duizend mensen kunnen niet direct aan de slag

In het tweede kwartaal van 2011 bestond het onbenut arbeidsaanbod uit 815 duizend personen. Zij werken niet of minder dan twaalf uur per week, maar geven aan wel een baan voor minimaal twaalf uur in de week te willen. Van deze groep is bijna de helft daadwerkelijk op zoek naar werk en daarvoor ook direct beschikbaar, de werkloze beroepsbevolking. Ruim een kwart kan wel op korte termijn beginnen, maar is niet actief op zoek. Bijna een kwart kan niet direct aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met het nog moeten afronden van een opleiding, persoonlijke omstandigheden of ziekte.

Onbenut arbeidsaanbod, tweede kwartaal 2011

Onbenut arbeidsaanbod, tweede kwartaal 2011

Aantal dat niet actief zoekt of niet direct beschikbaar is vrij constant

Het aantal werklozen schommelt vrij sterk, afhankelijk van de toestand van de economie. Het aantal werkwilligen dat niet op korte termijn aan de slag kan of niet actief zoekt, is door de tijd heen juist vrij constant. Het aantal werkwilligen dat niet direct kan beginnen vertoont steeds een piek in het tweede kwartaal. Dit komt doordat meer studenten en scholieren dan aangeven wel werk te willen, maar niet op korte termijn beschikbaar te zijn.

Ontwikkeling onbenut arbeidsaanbod

Ontwikkeling onbenut arbeidsaanbod

Veel vrouwen en laagopgeleiden niet direct beschikbaar of niet actief op zoek

Onder de werklozen zijn meer mannen (218 duizend) dan vrouwen (180 duizend). Dit komt mede doordat de laatste paar jaar meer banen verdwenen zijn in sectoren waar veel mannen werken. In de groep die niet direct beschikbaar is of niet actief heeft gezocht, zijn vrouwen in de meerderheid. Deze groep bestaat uit 172 duizend mannen en 245 duizend vrouwen. Ook laagopgeleiden zijn oververtegenwoordigd. Van de groep die niet actief gezocht heeft, bestaat een vijfde (43 duizend) uit zogeheten ontmoedigden. Zij zoeken niet actief naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten.

Onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en opleidingsniveau, tweede kwartaal 2011

Onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en opleidingsniveau, tweede kwartaal 2011

Hendrika Lautenbach en Maico Hoksbergen

Bronnen: