Omzetherstel bouw in eerste helft 2011

Na een zeer negatief verlopen 2010 heeft de bouw (exclusief projectontwikkelaars) zich in het eerste halfjaar van 2011 enigszins hersteld. Gestimuleerd door het zachte winterweer steeg de bouwomzet in de eerste zes maanden van 2011 met 6 procent. In 2010 kromp de omzet nog met bijna 9 procent. De omzetgroei deed zich in alle sectoren van de bouw voor.

Omzetontwikkeling bouw

Omzetontwikkeling bouw

Bouwers van wegen, spoorwegen en tunnels stuwen omzet

De omzet van de bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw steeg in de eerste helft van 2011 met 6,3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2010. Deze stijging komt geheel voor rekening van de gespecialiseerde bouwers van wegen, spoorwegen en tunnels. Deze bedrijven realiseerden in de eerste zes maanden van dit jaar een omzetstijging van bijna 13 procent. Bedrijven die zich toegelegd hebben op het leggen van kabels en buizen boekten een veel bescheidener omzetgroei van 1 procent.

Het kleinst was de omzetgroei in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Onder meer de kwakkelende huizenmarkt en de leegstand van kantoren waren hier debet aan.

Omzetgroei door meer gewerkte uren

De bedrijven die huizen, kantoren, ziekenhuizen en dergelijke bouwen hebben in de eerste helft van 2011 bijna 5 procent omzetstijging gehaald. Deze groei kwam vooral in het eerste kwartaal van 2011 tot stand toen er door het zachte winterweer ruim 13 procent meer uren kon worden gewerkt. De omzet steeg hierdoor in het eerste kwartaal met bijna 10 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de omzetstijging nog amper 1 procent.

In 2011 kwam een eind aan de onafgebroken reeks van omzetdalingen sinds het eerste kwartaal van 2009, toen de gevolgen van de economische crisis voor het eerst in de burgerlijke- en utiliteitsbouw zichtbaar werden. Met een omzetaandeel van 40 procent is de burgerlijke- en utiliteitsbouw veruit de grootste branche in de bouw.

Vooruitzichten niet eenduidig

Het is nog onduidelijk welke richting de omzetontwikkeling in de bouw uit zal gaan. De signalen zijn niet eenduidig. Zo daalde de waarde van nieuwe opdrachten voor architecten in het eerste kwartaal van 2011 met ruim 10 procent, terwijl de totale bouwsom van verleende bouwvergunningen voor de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen met bijna 25 procent steeg. De verkoop van bestaande koopwoningen trok in de eerste helft van 2011 niet aan. Het aantal verkochte woningen daalde met bijna 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2010.

Ron Duijkers

Bron: StatLine, Bouwnijverheid, omzetontwikkeling, SBI 2008