Langdurige aandoeningen of chronische ziektes

De gegevens over langdurige aandoeningen zijn op basis van zelfrapportage en komen uit de gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie. De volgende langdurige ziektes en aandoeningen worden onderscheiden:

 • migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn
 • hoge bloeddruk
 • vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen (geen spataderen)
 • astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA
 • psoriasis
 • chronisch eczeem
 • duizeligheid met vallen
 • ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan drie maanden
 • onvrijwillig urineverlies (incontinentie)
 • gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën
 • chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis)
 • ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia)
 • andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder
 • andere ernstige of hardnekkige aandoening elleboog, pols of hand
 • suikerziekte (type 1 en 2)
 • beroerte gehad
 • hartinfarct gehad
 • andere ernstige hartaandoeningen
 • kanker.

De vraag over migraine is bijvoorbeeld als volgt geformuleerd:
‘Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden last van migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn?’
De cijfers geven het percentage personen weer die met 'ja' hebben geantwoord.

Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. In de tabellen op StatLine zijn ook de standaardfouten weergegeven.