Toename voorraden industrie minder groot

De ondernemers in de industrie hielden in juni bijna 8 procent meer voorraad gereed product aan dan in juni 2010. De toename was fors, maar wel kleiner dan in de voorgaande twee maanden. De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam in juni uit op 104,3. In mei stond de index op 105,4.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden fractie verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel over de voorraden verbeterde in augustus een fractie. Toch overtrof het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vond nog duidelijk het aantal ondernemers dat de voorraden als te klein beschouwde. Het saldo kwam uit op -6, tegen -7 in juli. Zo laag als in juli was de stand in meer dan twee jaar niet geweest.

Meer informatie over de stand van zaken in de industrie is te vinden in het artikel "Industrie klap kredietcrisis nog niet te boven".

 Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.