Uitstoot van broeikasgassen

De gepresenteerde cijfers over de uitstoot voor 2010 zijn voorlopige cijfers op basis van onder andere de ‘nader voorlopige’ gegevens van de Nederlandse energiehuishouding van het CBS en van voorlopige productiegegevens. De definitieve cijfers voor 2010 worden in het voorjaar van 2012 gepubliceerd in StatLine, in het Compendium voor de Leefomgeving en op de website van de Emissieregistratie. Op deze website zijn momenteel ook gedetailleerde emissiecijfers tot en met 2009 in kaartvorm beschikbaar.