Aantal uitzenduren verder toegenomen

Het aantal uitzenduren in fase A is voor de vijfde maal op rij gestegen. In het tweede kwartaal groeide het met ruim 2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De toename is wel minder groot dan in het eerste kwartaal. Toen steeg het aantal uitzenduren nog met bijna 4 procent. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 120,4.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Net als de uitzenduren in fase A groeiden ook de uitzenduren in fase B en C voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wel is de toename bij fase B en C aanzienlijk kleiner dan bij de uren in fase A.

Volgens de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening was de stemming in de uitzendbranche in juli en augustus zeer positief. De ondernemers waren met name optimistisch over de verwachte omzet in de komende drie maanden en het economisch klimaat.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.