Werkloosheid toegenomen

In juli 2011 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 413 duizend werklozen. Dit zijn er 22 duizend meer dan in juni. In het eerste halfjaar van 2011 schommelde de werkloosheid rond de 395 duizend.

Het aantal werkloze mannen nam, net als het aantal werkloze vrouwen, toe met circa 10 duizend. Ook uitgesplitst naar de verschillende leeftijdcategorieën (15-24, 25-44 en 45-64 jaar) was de toename gelijkelijk verdeeld.

In juli was 5,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, 0,3 procentpunt meer dan een jaar eerder. Het werkloosheidspercentage onder mannen was iets lager dan gemiddeld, onder vrouwen iets hoger. Binnen de Europese Unie behoort Nederland tot de landen met het laagste werkloosheidspercentage.

In het consumenten conjunctuuronderzoek wordt consumenten gevraagd naar hun verwachtingen over de toekomstige werkloosheid. Deze verslechterden in augustus aanzienlijk. Vier van de tien consumenten verwachtten dat de werkloosheid de komende twaalf maanden zal stijgen.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.