Forse stijging faillissementen in horeca

In het eerste halfjaar van 2011 zijn 3 duizend bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal bedrijfsfaillissementen is in vrijwel alle branches gedaald.

Een opvallende uitzondering is de horeca: in deze bedrijfstak was het aantal faillissementen maar liefst 42 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2010. Deze stijging kwam vooral voor rekening van kleine restaurants en cafés, met minder dan 10 werknemers.

De sterkste daling van het aantal faillissementen vond in de eerste helft van 2011 plaats in de transportsector. Hier nam het aantal bedrijven dat over de kop ging, met bijna een kwart af ten opzichte van een jaar eerder. In de industrie en de bouwnijverheid daalde het aantal bedrijfsfaillissementen met zo’n 15 procent.

Faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) per bedrijfstak, 1e halfjaar

Faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) per bedrijfstak, 1e halfjaar

Vinodh Lalta

Bron: StatLine, Uitgesproken faillissementen naar bedrijfsactiviteit