Detailhandelsomzet iets hoger

De detailhandel behaalde in mei 0,5 procent meer omzet dan een jaar eerder. De prijzen waren bijna 3 procent hoger. Mei telde dit jaar echter een zaterdag minder en een dinsdag meer dan mei 2010. Het negatieve effect hiervan op de omzet wordt geraamd op bijna 2 procent. Ook de samenstelling van de feestdagen verschilde aanzienlijk van die in mei 2010. Zo vielen Hemelvaart en Pinksteren dit jaar niet in mei maar in juni. Het effect hiervan op de omzet van de detailhandel is niet bekend.

De lichte omzettoename valt volledig toe te schrijven aan de tankstations. Tankstations behaalden ruim 8 procent meer omzet dan in mei 2010. De verkochte producten waren ruim 10 procent duurder dan een jaar eerder. Als deze branche buiten beschouwing blijft, lag de omzet van de detailhandel een half procent onder het niveau van mei 2010.

De winkels in voedings- en genotmiddelen boekten bijna 1 procent minder omzet. Daarbij nam de omzet van de supermarkten minder sterk af dan die van de speciaalzaken. De winkeliers in de food-sector rekenden bijna 3 procent meer voor de verkochte artikelen.

De omzet van de winkels in de non-foodsector was ook bijna 1 procent lager. Binnen deze sector was het beeld echter wisselend. Drogisterijen en textielsupermarkten behaalden duidelijk meer omzet, terwijl woninginrichters, doe-het-zelfzaken en winkels in bovenkleding juist minder omzet boekten.

Behalve de tankstations en de winkels maken ook postorder- en internetbedrijven deel uit van de detailhandel. Bij deze bedrijven was er na enkele mindere maanden weer sprake van een forse toename van de omzet. Deze was ruim 8 procent hoger.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 14 juli 2011 gepubliceerde bericht over de detailhandel in mei. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.