Werkloosheid afgenomen

In juni 2011 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 392 duizend werklozen. Dit zijn er 9 duizend minder dan in de voorgaande maand. Deze daling heeft een stijging in dezelfde orde van grootte in mei teniet gedaan.

De werkloosheid was in juni lager dan in mei doordat er minder ouderen (45-64 jaar) werkloos waren. In de leeftijdscategorieën 15-24 en 25-44 jaar bleef het aantal werklozen gelijk.

In juni was 5,0 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Het werkloosheidspercentage onder mannen was met 4,9 procent iets lager dan dat onder vrouwen (5,2 procent). Binnen de Europese Unie behoort Nederland tot de landen met het laagste werkloosheidspercentage.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.