Consumptiegroei blijft bescheiden

Huishoudens hebben in mei 0,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2010. De consumptiegroei was daarmee ongeveer even groot als in de voorgaande vier maanden. De bestedingen aan diensten namen met 1,1 procent toe. Aan goederen werd daarentegen 0,6 procent minder besteed dan een jaar eerder. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Aan duurzame goederen werd 2,3 procent meer besteed dan in mei 2010. Consumenten kochten vooral meer auto’s. De bestedingen aan woninginrichting en huishoudelijke artikelen waren daarentegen lager. Ook aan energie gaven de huishoudens duidelijk minder uit. Dit hangt samen met het weer. Mei 2011 was een warme lentemaand, mei 2010 een zeer koele. Aan voedings- en genotmiddelen werd even veel gespendeerd als een jaar eerder.

De consumptiegroei was in de eerste maanden van 2011 heel gematigd. De consumptieradar laat de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens zien. In 2010 verbeterden deze gestaag, maar in de eerste zeven maanden van 2011 veranderden ze nauwelijks.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.