Institutionele huishoudens

Institutionele huishoudens bestaan uit één of meer personen voor wie in huisvesting en dagelijkse levensbehoeften bedrijfsmatig wordt voorzien door derden. Ouderen in institutionele huishoudens zijn hoofdzakelijk bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen die daar in principe langer dan een jaar (zullen) verblijven. De hier gepresenteerde cijfers betreffen personen die op het adres van de betreffende instelling staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. In verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen meer mensen aanwezig zijn dan officieel geregistreerd. Het komt voor dat personen slechts kort in verpleeghuizen blijven (bijvoorbeeld voor revalidatie) of in de GBA staan ingeschreven op het adres van hun thuiswonende partner of kinderen.