Grote steden sneller dan gemiddeld gegroeid

Het aantal inwoners van Nederlandse steden is de laatste jaren opvallend snel gestegen. Vooral de drie grootste laten een bovengemiddelde stijging zien.

Amsterdam sterkste groeier van grote drie

Het groeitempo van de drie grootste steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, lag tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2011 circa drie keer hoger dan de 1,0 procent voor Nederland als geheel. Het inwonertal van Amsterdam nam in deze periode toe met bijna 25 duizend. In het begin van het afgelopen decennium groeide Amsterdam met nog geen duizend inwoners per jaar.

Inwonertal Amsterdam

Inwonertal Amsterdam

Het inwonertal van Den Haag groeide tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2011 met 13 duizend en dat van Rotterdam met 23 duizend. In Rotterdam was de toename in 2010 extra groot door de annexatie van Rozenburg.

Groei versneld door toestroom uit binnen- en buitenland

De oplopende groei van het inwonertal is in zowel Amsterdam, Rotterdam als Den Haag toe te schrijven aan een toenemend vestigingsoverschot. Amsterdam en Den Haag hebben sinds 2007 een positief saldo van buitenlandse migratie en Rotterdam sinds 2008. Voor een deel zal hierin de relatief hoge nationale immigratie van 2009 en 2010 een rol spelen.

Daarnaast hebben zich meer personen uit andere gemeenten in de steden gevestigd en zijn er minder inwoners naar andere plaatsen vertrokken. Dit komt onder andere door het beleid om nieuwbouw in en rond steden te concentreren, in nieuwbouwwijken als Leidschenveen in Den Haag en IJburg in Amsterdam en nieuwbouw zoals rond het centrum van Rotterdam. De natuurlijke aanwas is ook toegenomen, maar heeft minder gewicht in de oplopende groei.

Bevolkingsgroei Rotterdam, Den Haag en Amsterdam

Bevolkingsgroei Rotterdam, Den Haag en Amsterdam

Vrijwel alle steden groeien

Ook in de overige grote steden (de 31 grote gemeenten minus de drie grootste) versnelde de bevolkingsgroei. Het tempo oversteeg dat van Nederland als geheel het afgelopen decennium voortdurend.

Groeitempo van grote steden en overig Nederland

Groeitempo van grote steden en overig Nederland

In 2009 en 2010 krompen slechts 4 van de 31 grote steden, zij het in beperkte mate. Dit waren Emmen, Heerlen, Hengelo (O.) en Sittard-Geleen. De steden die groeiden  kregen er samen 124 duizend inwoners bij. Dat is ruim 70 procent van de totale aanwas in Nederland.

Jan Latten (CBS, UvA), Femke Migchelbrink (UvA)

Bronnen:
• StatLine, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
• Gemeentelijke indeling 2010