Rente verder omlaag

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in juni 2011 gemiddeld 3,3 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in mei. Het is de tweede daling op rij.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in juli 2011 besloten de rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, zal per 13 juli 2011 met een kwart procentpunt verhoogd worden naar 1,5 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, zal ook met een kwart procentpunt verhoogd worden. Dit rentetarief zal vanaf 13 juli  0,75 procent bedragen.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, kwam de inflatie in de eurozone in juni uit op 2,7 procent. Dit is even hoog als in mei.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)