Meer vrouwen kiezen voor moederschap

De afgelopen drie jaar is het aantal jonge gezinnen in Nederland toegenomen. Het aantal vrouwen dat voor het eerst moeder werd is gestegen van 82 duizend in 2008 tot bijna 86 duizend in 2010. Twintigers stellen het moederschap niet verder uit en dertigers en veertigers kiezen vaker alsnog voor een gezin.

Minder vrouwen, meer eerste kinderen

In 2010 zijn 184 duizend kinderen geboren, evenveel als in 2008 en 2009. Het aantal eerste kinderen is de afgelopen drie jaar echter gestegen van 82 duizend in 2008 tot bijna 86 duizend in 2010. Dat betekent dat meer vrouwen de afgelopen drie jaar moeder zijn geworden.

Het aantal vrouwen van 20 tot 40 jaar is de afgelopen drie jaar gedaald met bijna 3 procent, terwijl het aantal vrouwen dat voor het eerst moeder werd in die leeftijdsgroep met 4 procent is gestegen. Deze stijging kan worden toegeschreven aan het feit dat twintigers het moederschap niet verder uitstellen en dertigers en veertigers vaker alsnog kiezen voor een gezin.

Aantal eerstgeborenen

Aantal eerstgeborenen

Gemiddelde leeftijd bij moederschap al zeven jaar stabiel

De leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden is de afgelopen decennia sterk gestegen. In 1980 kreeg een vrouw haar eerste kind op een gemiddelde leeftijd van 25,6 jaar. In 2004 was dit 29,4 jaar. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen de afgelopen zeven jaar niet verder is toegenomen.

Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij geboorte eerste kind

Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij geboorte eerste kind

Steeds meer ouders niet getrouwd

In 2010 zijn 43 duizend eerste kinderen geboren van wie de ouders niet getrouwd waren. Dat is de helft van alle eerstgeborenen. In 1990 werd 16 procent van de eerste kinderen buiten het huwelijk geboren.

De stijging van het aandeel eerste kinderen van wie de moeder niet getrouwd was, is in de jaren tachtig begonnen. Voor 1980 werd minder dan 5 procent van de eerstgeborenen buiten het huwelijk geboren.

Aantal eerste kinderen van gehuwde en niet-gehuwde vrouwen

Aantal eerste kinderen van gehuwde en niet-gehuwde vrouwen

Arie de Graaf

Bronnen:
• StatLine, Geboorte
• Gezinnen in beweging, Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011