Steeds meer goederen in buitenlandse vrachtwagens

Buitenlandse transporteurs spelen een steeds belangrijker rol in het Nederlands wegvervoer. In 2009 kwam van elke 100 ton in Nederland geladen goederen 6,4 ton in de wagen van een buitenlandse transporteur, tegen 5,5 ton in 2005. In het grensoverschrijdend wegvervoer nam het aandeel van buitenlandse transporteurs tussen 2005 en 2009 met een vijfde toe. In 2009 hadden buitenlanders hierin een aandeel van 39 procent.

Aandeel van in Nederland geladen gewicht in het grensoverschrijdend wegvervoer

Aandeel van in Nederland geladen gewicht in het grensoverschrijdend wegvervoer

Duitse wegtransporteurs vervoerden het meest

Duitsers laadden van alle buitenlandse wegtransporteurs in Nederland de meeste tonnage. Van de 34 miljoen ton goederen die buitenlandse vervoerders vanuit Nederland vervoerden, kwam een derde voor rekening van Duitse transporteurs. Het overgrote deel hiervan, 91 procent, vervoerden zij naar Duitsland.

Top 3 aandeel internationaal wegvervoer vanuit Nederland door buitenlandse vervoerders

Top 3 aandeel internationaal wegvervoer vanuit Nederland door buitenlandse vervoerders

Forse groei Poolse vervoerders

Poolse transporteurs zijn de laatste jaren steeds meer vanuit Nederland gaan vervoeren. Hun aandeel in het totale internationale wegvervoer vanuit Nederland is tussen 2005 en 2009 meer dan verdubbeld, tot 5,5 procent.

Poolse transporteurs vervoerden in 2009 bijna 5 miljoen ton goederen vanuit Nederland. In tegenstelling tot de Duitsers, die het overgrote deel van de in Nederland geladen goederen naar eigen land vervoerden, was van de door Poolse transporteurs geladen tonnage slechts 42 procent bestemd voor de Poolse markt.

Paul Ras en Mathijs Jacobs

Bron: Internationaal wegvervoer vanuit Nederland