Levenlang leren

De Europese Unie streeft ernaar de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden. Om dat te bereiken is een leven lang leren een belangrijk instrument. Om de onderwijsdeelname op Europees niveau te monitoren is de Europese indicator Lifelong Learning gedefinieerd. Lifelong learning wordt uitgedrukt als het percentage van de bevolking van 25 tot 65 jaar dat in een bepaald jaar een opleiding volgt. De gegevens komen uit de Labour Force Survey (LFS, in Nederland de EBB). In het percentage zijn dus alle cursussen en opleidingen die de EBB in dat jaar telde meegenomen, lange én korte opleidingen.