EU-doelstellingen onderwijs

In 2000 hebben de Europese lidstaten in Lissabon gezamenlijke doelstellingen voor 2010 geformuleerd op het gebied van onderwijs. Eén van de doelstellingen is het terugdringen van het aandeel voortijdig schoolverlaters van 18 tot 25 jaar tot 10 procent.

Een tweede doelstelling betreft het zogenoemde levenslang leren. Volgens de EU-doelstellingen zou in 2010 ten minste 12,5 procent van de 25- tot 65-jarigen een opleiding of cursus moeten volgen.

Naast de EU-doelstellingen heeft Nederland eigen, scherpere doelstellingen geformuleerd. Het aandeel voortijdig schoolverlaters zou in 2010 moeten zijn teruggedrongen tot 8 procent. In het kader van levenslang leren zou 20 procent in 2010 een opleiding of cursus moeten volgen. Beide doelstellingen gelden ook voor 2020.