Bijna een miljoen vrouwen hoger opgeleid dan hun man

In 2010 waren er ruim 950 duizend vrouwen hoger opgeleid dan hun man. Dat betekent dat bij bijna een op de vier paren de vrouw de hoogste opleiding heeft. De afgelopen jaren is dit aandeel geleidelijk toegenomen.

Steeds meer vrouwen hoger opgeleid

Vorig jaar waren er ruim 4 miljoen gehuwd of ongehuwd samenwonende paren. Van 24 procent van deze paren had de vrouw een hogere opleiding dan de man. Dat komt overeen met bijna een miljoen paren. Deze situatie komt steeds vaker voor: in 1996 was nog maar 18 procent van de vrouwen, bijna 700 duizend, hoger opgeleid. De toename hangt samen met het gestegen opleidingsniveau van vrouwen.

Toch hebben nog steeds meer mannen een hoger opleidingsniveau dan hun vrouwelijke partner. Vorig jaar was dat bij 37 procent van de paren het geval. In 1996 bedroeg het nog 41 procent. De meest voorkomende situatie is echter dat beide partners even hoog zijn opgeleid. Dat is zo bij vier op de tien paren. Dit aandeel is de afgelopen jaren licht gedaald.

Opleidingsniveau van paren

Opleidingsniveau van paren

Jongere vrouwen vaker met een lager opgeleide man

Bij jongere paren komt het veel vaker voor dan bij oudere paren dat de vrouw hoger opgeleid is dan de man. In 2010 had 15 procent van de vrouwen van 65 jaar of ouder een hogere opleiding dan hun man. Bij de vrouwen van 25 tot 45 jaar was dat twee keer zo veel: 30 procent. Daarmee hebben jonge vrouwen inmiddels ook iets vaker een partner met minder opleiding dan een partner met meer opleiding.

Opleidingsniveau van paren naar leeftijd van de vrouw, 2010

Opleidingsniveau van paren naar leeftijd van de vrouw, 2010

Henk-Jan Dirven

Bron:  Opleidingsniveau van paren