Zakelijke dienstverleners verwachten afname omzet

Het aantal zakelijke dienstverleners dat verwachtte dat hun omzet in de komende drie maanden toe zal nemen, was in juni kleiner dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op -5, tegen +15 in mei. In juni en juli zijn er doorgaans meer ondernemers die een afname verwachten dan in andere maanden. Seizoeneffecten spelen hierbij mogelijk een rol.

Over hun toekomstige personeelssterkte waren de zakelijke dienstverleners in juni ook pessimistischer dan in mei. Het aantal ondernemers dat verwacht hun personeelsomvang in de komende drie maanden in te krimpen was groter dan het aantal dat een uitbreiding voorzag. Voorgaande maand hielden beide groepen elkaar nog in evenwicht.

Net als in mei was het aantal ondernemers dat dacht hun prijzen in de komende drie maanden te verhogen ongeveer even groot als het aantal dat een prijsdaling voorzag. Over het economisch klimaat waren de zakelijke dienstverleners in juni iets optimistischer dan in de voorgaande maand.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.