Verdienerstype

Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen. Bij de beschrijving van de arbeidsmarktpositie van paren is aangesloten bij de definitie van de werkzame beroepsbevolking. Dit betekent dat beide personen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar zijn en als werkend worden beschouwd als ze een baan hebben van tenminste twaalf uur per week.
Terug naar artikel