In deeltijd willen werken

In de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt gevraagd of iemand meer of minder uren wil gaan werken. Als hierop bevestigend wordt geantwoord, is de vervolgvraag hoeveel uur men zou willen werken.
Terug naar artikel