Tweede raming eerste kwartaal 2011: economie groeit 2,8 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2011 met 2,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,4 procentpunt lager uit dan de eerste raming van 13 mei. Aan de productiekant heeft de belangrijkste bijstelling betrekking op de bouwnijverheid. Naar aanleiding van nadere analyse van het bronmateriaal is het groeicijfer van de bouwnijverheid neerwaarts bijgesteld. Verder zijn ook de groeicijfers van de financiële en zakelijke dienstverlening neerwaarts bijgesteld.

Aan de bestedingenkant zijn de aan de bouwnijverheid gerelateerde investeringen bijgesteld met als gevolg dat de groei van de totale investeringen eveneens lager uitvalt dan eerder was geraamd. De consumptieve bestedingen van huishoudens laten een lichte krimp zien waar eerder nog een marginale groei was geraamd.  

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,9 procent

De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is ten opzichte van de eerste raming niet gewijzigd. Dit komt onder meer doordat de voorgaande 12 kwartalen zijn aangepast aan de herziene jaarcijfers voor 2008 tot en met 2010.

Jaarcijfers

Met de herziene cijfers van het eerste kwartaal van 2011 zijn ook de jaarramingen van 2008 (definitief), 2009 (nader voorlopig) en 2010 (voorlopig) bijgesteld. De economische groei van 2008 is met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld van 1,9 procent naar 1,8 procent. De krimp van 2009 is met 0,4 procentpunt bijgesteld van -3,9 procent naar -3,5 procent. De economische groei van 2010 is met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld van 1,8 procent naar 1,7 procent.

Nieuwe bedrijfsindeling

De nationale rekeningen zijn vandaag overgegaan op de nieuwe bedrijfsindeling: de Standaard Bedrijfsindeling 2008. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande links.