Gepromoveerden

Personen die de academische graad van doctor hebben behaald door het met goed gevolg schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift onder supervisie van één of meer aan een universiteit verbonden hoogleraren. Hieraan is meestal meerdere jaren studie en het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan. Deze mogelijkheid bestaat na afronding van een universitaire studie.