Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Informele hulp en mantelzorg vallen hier niet onder.
In de Enquête Beroepsbevolking is gevraagd of respondenten vrijwilligerswerk verrichten en of zij dat voor een organisatie of instelling doen. Degenen die beide vragen bevestigend beantwoorden, zijn vrijwilliger in georganiseerd verband.