Inkomstenbron

De inkomstenbron wordt bepaald op basis van de belangrijkste bron van inkomsten in de enquêtemaand. De gegevens hiervoor komen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en zijn aan de enquêtegegevens gekoppeld. De verschillende bronnen van inkomsten zijn: arbeid als werknemer en zelfstandige, uitkeringen (arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids-, bijstands- en overige uitkering) en pensioen.

Tevens worden de categorieën “scholier/student” en “geen inkomstenbron” onderscheiden. Bij de eerste gaat het om personen die een opleiding volgen; de laatste categorie bevat mensen zonder inkomsten uit arbeid, uitkering of pensioen, die tevens geen opleiding volgen.