Plagen

Een plaag is een populatie van een organisme (insect, mijt) van een zo grote omvang dat schade of hinder ontstaat.