Aantal vacatures verder toegenomen

Het aantal vacatures is verder toegenomen. Er waren eind maart 135 duizend vacatures. Dit waren er 7 duizend meer dan eind december. Het waren de particuliere bedrijven die meer personeel zochten. Hier stonden eind maart zo’n 8 duizend vacatures meer open dan een kwartaal eerder. Bij de overheid bleef het aantal vacatures in deze periode nagenoeg gelijk. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt is het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad. Deze kwam in het eerste kwartaal uit op 17. De vacaturegraad ligt al twee jaar in deze orde van grootte.

De dynamiek op de arbeidsmarkt was groter dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2011 ontstonden 197 duizend vacatures. Dit zijn er 23 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2010. Ook het aantal vervulde vacatures was hoger, met 186 duizend tegen 176 duizend.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in mei iets verslechterd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator is in mei verslechterd. De pessimisten onder de ondernemers zijn iets in de meerderheid. In het voorafgaande half jaar, van november 2010 tot en met april dit jaar, waren er telkens meer optimisten dan pessimisten.

Meer informatie over de vacature-indicator is te vinden in het artikel “Nieuwe snelle vacature-indicator”.

Vacature indicator 

Vacature indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid