Zakelijke dienstverleners iets minder optimistisch

De zakelijke dienstverleners waren in mei iets minder optimistisch over hun toekomstige omzet dan in april. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was nog steeds veel groter dan het aantal dat een afname voorzag, maar met +15 was het saldo wel iets minder groot dan in april (+23).

De zakelijke dienstverleners waren ook minder optimistisch over het economisch klimaat en de toekomstige personeelssterkte. Het aantal ondernemers dat dacht dat hun afzetprijzen zullen stijgen in de komende drie maanden was ongeveer even groot als het aantal dat een daling voorzag.

Net als in de voorgaande maanden was de stemming in de uitzendbranche opperbest. De uitzendbureaus waren zeer optimistisch over de toekomstige omzet en het economisch klimaat. Ook verwachtten zij nog altijd een toename van de personeelsomvang in de komende drie maanden. Ondernemers in de andere branches binnen de zakelijke dienstverlening waren veel minder positief.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.