Een op de zeven werknemers gehinderd door administratieve werkzaamheden

In 2010 ondervond 15 procent van de werknemers minstens één keer per week hinder bij het uitvoeren van het werk door onnodige administratie. Ook zien veel werknemers slecht functionerende collega’s als een belemmering. Naast deze factoren in het werk zelf, zorgen ook vervoersproblemen regelmatig voor belemmeringen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dit zijn enkele resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010 die eind vorig jaar is uitgevoerd door TNO en CBS.

Ruim één op de zeven werknemers zei minstens één keer per week bij de uitvoering van het werk te worden belemmerd door onnodige administratie (zie figuur 1). Slecht functionerende collega’s worden ook vaak genoemd (14 procent). Buiten het werk worden vooral vervoersproblemen, zoals files of vertragingen in het openbaar vervoer, genoemd als vaak voorkomende belemmering (17 procent). Persoonlijke omstandigheden, zoals zorgtaken, de eigen gezondheid en leefstijl worden door relatief weinig werknemers als belemmerend ervaren. Minder dan 6 procent van de werknemers gaf aan hier minimaal wekelijks hinder van te ondervinden bij de uitvoering van het werk.

In het openbaar bestuur en het onderwijs wordt onnodige administratie het vaakst gerapporteerd. Vorig jaar gaf bijna een kwart van de werknemers in deze sectoren aan dat het werk daar minimaal wekelijks door gehinderd wordt (zie figuur 2). Onnodige administratie wordt ook het meest genoemd door werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg. In de vervoer- en communicatiesector, de bouwnijverheid en de zakelijke- en financiële dienstverlening zijn vervoersproblemen de meest genoemde belemmering. Slecht functionerende collega’s vormen de meest gemelde belemmering in de horeca, industrie en handel.

Mannen ervaren vaker belemmeringen dan vrouwen. Dit geldt vooral voor onnodig overleg en vervoersproblemen. Beide belemmeringen worden door mannen twee keer zo vaak gerapporteerd als door vrouwen. De eigen gezondheid en zorg voor een naaste worden door mannen en vrouwen even vaak als belemmerend ervaren. Vergeleken met andere werknemers hebben jongeren weinig last van onnodige administratie en overleg. Bij hen spelen beperkte motivatie en leefstijl juist een grotere rol. Werknemers van 55 jaar en ouder daarentegen zeggen relatief vaak in hun werk belemmerd te worden door hun gezondheid en zorg voor een naaste.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief grafieken.