Groene groei

Groene groei is een nieuw beleidsthema dat door de OESO als volgt wordt gedefinieerd: Groene Groei gaat om het realiseren van economische groei en ontwikkeling, waarbij de hoeveelheid en de kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen voldoende blijven om ons welzijn te waarborgen. Het gaat hierbij ook om het stimuleren van de investeringen, concurrentie en innovatie die nodig zijn voor duurzame groei en die resulteren in nieuwe kansen op economisch gebied.
Terug naar artikel