Consument blijft somber

De stemming onder consumenten veranderde in mei niet. De indicator van het consumentenvertrouwen bleef op -10 staan. Consumenten waren negatiever over het economisch klimaat. Hun koopbereidheid verbeterde wel een fractie, maar bleef laag.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De stemming over het economisch klimaat was in mei pessimistischer dan in april. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen daalde met 3 punten en kwam uit op -9. Consumenten waren vooral somberder over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden. Hun kijk op de komende 12 maanden wijzigde nauwelijks.

De deelindicator koopbereidheid verbeterde met 1 punt en kwam uit op -11. Daarmee is de koopbereidheid nog altijd laag. De geringe verbetering in mei kwam doordat consumenten de tijd duidelijk gunstiger vonden voor het doen van grote aankopen. Over hun eigen financiële situatie waren ze iets pessimistischer dan in april.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.