Zorgopleidingen

In dit artikel in het kader van de Internationale Dag van de Verpleging zijn slechts enkele specifieke zorgopleidingen meegeteld. Binnen de hoofdgroep gezondheidszorg en welzijn gaat het bij het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) uitsluitend om de opleidingen voor verpleging, verzorging en hulp bij zorg en welzijn. Bij het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat het om de bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma’s voor verpleegkunde. Een associate-degreeprogramma is een tweejarige opleiding binnen een hbo-bacheloropleiding.

Buiten beschouwing blijven alle wetenschappelijke opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Ook niet meegeteld zijn de mbo-opleidingen voor medische ondersteuning (dokters-, tandarts- en apothekersassistent), medische techniek (bijvoorbeeld opticiën), sociaal-pedagogisch werk, maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlening en sociaal-cultureel werk. Bij het hbo blijven de masteropleidingen op het gebied van verpleegkunde en alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma’s op het gebied van algemene gezondheidszorg, geneeskunde, tandheelkunde, medische diagnostiek en behandelingstechnieken, therapie en revalidatie, farmacie, jeugdwelzijnswerk en maatschappelijke dienst- en hulpverlening buiten beschouwing.
Bovenstaande mbo- en hbo-opleidingen behoren eveneens tot de hoofdgroep gezondheidszorg en welzijn. Het mbo heeft in totaal 47 opleidingsrichtingen, het hbo telt er 76.