Sterke groei Nederlandse economie in eerste kwartaal 2011

  • 3,2 procent groei in het eerste kwartaal
  • Kwartaal op kwartaal 0,9 procent groei
  • Investeringen fors hoger mede door gunstig bouwweer
  • Aanhoudende groei export Nederlands product
  • Zeer bescheiden groei consumptie huishoudens
  • Aarzelende ontwikkeling banen                         

Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2011 met 3,2 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in drie jaar. Het eerste kwartaal telde dit jaar een werkdag meer dan vorig jaar.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 groeide de economie met 0,9 procent. Dit is hoger dan het gemiddelde van de zes voorgaande kwartalen. Het aantal banen van werknemers was 41 duizend hoger dan een jaar eerder, maar iets lager dan in het voorgaande kwartaal.

Fors hogere investeringen, begunstigd door goed bouwweer

In het eerste kwartaal is 11,9 procent meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Dit is toe te schrijven aan fors hogere investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur. De investeringen in bouwwerken waren de afgelopen twee jaar juist fors gedaald. Het herstel is vrijwel geheel te danken aan de hogere bouwproductie door de zeer zachte winter in het eerste kwartaal. Daarnaast werd opnieuw aanzienlijk meer geïnvesteerd in machines, vrachtauto’s en computers.

Aanhoudende groei export Nederlands product

In het eerste kwartaal van 2011 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 5,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dat is vrijwel een halvering van de groei in vergelijking met de voorgaande kwartalen. De vertraging deed zich voor het overgrote deel voor bij de wederuitvoer. Deze steeg voor het eerst in lange tijd minder snel dan de uitvoer van Nederlands product. De uitvoer van Nederlands product groeide met 7 procent. De invoer van goederen en diensten steeg met 5,4 procent en nam dus een fractie minder toe dan de uitvoer.

Geringe stijging consumptie huishoudens

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 0,2 procent meer besteed dan een jaar eerder. Flink meer aankopen van personenauto’s en hogere uitgaven in de horeca gaven de consumptie een impuls. Huishoudens verbruikten echter veel minder gas door de zachte winter. De bestedingen aan kleding, woninginrichting en consumentenelektronica waren iets lager dan een jaar eerder.
Het volume van de overheidsconsumptie was in het eerste kwartaal 1,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei zit vooral bij de reële uitgaven voor de zorg, maar er ging ook meer geld naar het onderwijs. De uitgaven voor defensie en openbaar bestuur waren echter lager.

Spectaculaire groei bouw, aanhoudend hoge groei industrie

Dankzij het uitstekende bouwweer was de bouwproductie in het eerste kwartaal van 2011 liefst 13 procent hoger dan een jaar eerder. Vanwege de aanhoudende groei van de export van Nederlands product en het herstel in de bouw was de industriële productie 8 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de productie in de metaal nam sterk toe.
In het kielzog van de toegenomen industriële productie groeiden handel en transport met respectievelijk 7 en 6 procent. De relatief hoge temperaturen zorgden voor een lagere productie bij de aardgaswinning en de energiebedrijven. Bij de zakelijke dienstverleners noteerde de uitzendbranche een stevige groei.

Aarzelende ontwikkeling aantal banen

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 41 duizend (0,5 procent) banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Kwartaal op kwartaal was er echter geen banengroei meer. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het eerste kwartaal 0,2 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2010. De lichte daling volgt na drie kwartalen van banengroei.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.