Hoogste aandeel langdurig lage inkomens in Amsterdam

Huishoudens die al vier jaar of langer moeten rondkomen van een laag inkomen zijn vooral te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vier van de tien gemeenten met de meeste kans op langdurige armoede bevinden zich in Zuid-Limburg.

Huishoudens met langdurig een laag inkomen per gemeente, 2008

Huishoudens met langdurig een laag inkomen per gemeente, 2008

Kwart langdurig lage inkomens in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Amsterdam heeft met 6,5 procent het hoogste aandeel huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens leeft. Op de tweede plaats volgt Rotterdam met 5,8 procent. In beide steden betreft het relatief vaak een- en tweeoudergezinnen met kinderen tot 18 jaar. Ruim 1 op de 10 minderjarige kinderen maakt in Amsterdam en Rotterdam deel uit van een gezin dat al minstens 4 jaar van een laag inkomen moet rondkomen. Landelijk is dat aandeel kinderen met ruim 3 procent fors minder.

Van de 4 grote steden behoort ook Den Haag tot de 10 gemeenten met de hoogste kans op langdurige armoede. Samen zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag goed voor een kwart van alle huishoudens met een langdurig laag inkomen.

Ook veel langdurig lage inkomens in Zuid-Limburg

Op de lijst met de 10 gemeenten met het grootste aandeel langdurige lage inkomens staan 4 gemeenten in Zuid-Limburg: Vaals, Heerlen, Kerkrade en Roermond. Net als in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wonen in deze gemeenten veel personen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Ook hebben arbeidsongeschikten en pensioenontvangers er relatief vaak een bescheiden inkomen.

Tien gemeenten met het hoogste percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen, 2008

Tien gemeenten met het hoogste percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen, 2008

Aandeel langdurige lage inkomens in 2009 niet verder gedaald

In 2008 had 2,6 procent van alle huishoudens al minstens 4 jaar een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat komt neer op 160 duizend huishoudens. Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen is tussen 2000 en 2008 gestaag afgenomen.Volgens voorlopige cijfers is het in 2009 niet verder gedaald.

Petra Ament

Bron:
StatLine, Laag en langdurig laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en regio