Sterkste economische groei in Noord-Holland

  • Economie Noord-Holland groeide vooral door groothandel
  • Duidelijk herstel in Noord-Brabant
  • Provincies Utrecht en Friesland bleven achter

Na de forse economische krimp in 2009 realiseerden alle provincies in 2010 weer economische groei. Het hardst groeide de economie in Noord-Holland. Ook in Noord-Brabant was sprake van duidelijk herstel. De economieën van de provincies Utrecht en Friesland bleven achter. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

In 2010 groeide de economie van Nederland met 1,8 procent. Noord-Holland deed het met een economische groei van ruim 2 procent duidelijk beter. De provincie profiteerde onder meer van het sterke herstel van de groothandel. Deze bedrijfstak is sterk vertegenwoordigd in Amsterdam e.o. Ook het herstel in de basismetaalindustrie droeg bij aan de groei in Noord-Holland.

De economie van Noord-Brabant groeide met bijna 2 procent. Dat heeft te maken met het herstel van de industrie in 2010. De industrie speelt een belangrijke rol in Noord-Brabant. Dat is vooral terug te zien in de regio Zuidoost-Noord-Brabant waar de economie met ruim 3 procent groeide.

Friesland had de laagste economische groei met 0,8 procent. Dat hing samen met de relatief sterke aanwezigheid van de bouwnijverheid. In deze bedrijfstak was de krimp in 2010 nog sterker dan in 2009.

De provincie Utrecht noteerde de op een na laagste groei met 0,9 procent. De zakelijke dienstverlening kampte in 2010 nog met krimp. Daarom bleef het herstel in Utrecht achter. De economie van deze provincie is zeer afhankelijk van de zakelijke dienstverlening.

In Rotterdam was er net als in Amsterdam sprake van duidelijk economisch herstel. Daarentegen was in Den Haag en Utrecht de economische groei bescheiden. Ook dat is terug te voeren op het soort bedrijvigheid in deze steden. De groothandel, die het in 2010 zeer goed deed, is in Den Haag en Utrecht minder prominent aanwezig dan in de twee andere grote steden. Daarnaast leunt Utrecht sterk op de zakelijke dienstverlening.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.