540 faillissementen in maart

In maart 2011 werden 540 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 20 meer dan in februari.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in maart uit op 517, tegen 479 in februari. Sinds de zomer van 2009 neemt het aantal faillissementen geleidelijk af, zij het met horten en stoten.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.