Scholen houden opnieuw minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2009 in totaal 127 miljoen euro over. Het financiële overschot van scholen is de laatste jaren echter steeds kleiner geworden. Het primair onderwijs gaf in 2009 voor het eerst zelfs meer uit dan het ontving. Dankzij rente-inkomsten bleef dit tekort beperkt.

Halvering financieel resultaat

In 2009 hebben onderwijsinstellingen 127 miljoen euro meer ontvangen dan besteed. Het financiële resultaat is echter de helft minder dan een jaar eerder. Het bedrag is de laatste jaren gestaag gedaald. In 2006 bedroeg het nog meer dan 550 miljoen euro. De universiteiten en scholen in het primair onderwijs hadden de grootste dalingen in 2009.

Financieel resultaat scholen

Financieel resultaat scholen

Primair onderwijs in de min

Het primair onderwijs dook in 2009 zelfs in de rode cijfers (14 miljoen euro). Hier stegen de personele lasten in 2009 met ruim 9 procent en de lasten voor huisvesting met 18 procent. Daartegenover stond een toename van de rijksbijdrage met bijna 9 procent. Het mbo stond juist in 2009 weer in de plus, vooral vanwege een extra bijdrage van het Rijk in dat jaar.

Steeds minder scholen in de plus

In 2009 hield ongeveer de helft van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs geld over. Dat is veel minder dan in 2006, toen nog drie kwart in de plus stond. Vooral de eerder opgebouwde reserves zorgen bij veel scholen nog voor rente-inkomsten waarmee ze samen met de rijksbijdrage de uitgaven kunnen compenseren.

Scholen primair en voortgezet onderwijs naar financieel resultaat

Scholen primair en voortgezet onderwijs naar financieel resultaat

Vermogen voor groter deel in schoolgebouwen en leermiddelen

Ondanks het dalende financiële overschot hebben onderwijsinstellingen gemiddeld nog steeds een hoog eigen vermogen. Bij het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo vond de laatste jaren wel een verschuiving plaats. Een steeds groter deel van het eigen vermogen zit nu in gebouwen en leermiddelen, en een kleiner deel in financiële tegoeden.

Aandeel van schoolgebouwen en leermiddelen in totale vermogen van scholen

Aandeel van schoolgebouwen en leermiddelen in totale vermogen van scholen

Egon Dietz

Bron: StatLine, Onderwijsinstellingen; financiën