Nederland vijfde dienstenexportland van de EU

Nederland was in 2009, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje het vijfde dienstenexportland in de Europese Unie. De waarde van de dienstenuitvoer bedroeg bijna 82 miljard euro. Ter vergelijking: De Nederlandse goederenexport was toen ongeveer 309 miljard euro. Daarmee is Nederland na Duitsland het tweede goederenexportland in de EU.

Uitvoerwaarde van diensten EU-landen, 2009

Uitvoerwaarde van diensten EU-landen, 2009

Meer royalty’s en minder reisverkeer

De belangrijkste diensten die Nederland uitvoert zijn ‘andere zakelijke diensten’ zoals research en ontwikkeling, consultancy en architecten- en ingenieursdiensten (27 miljard euro). Daarna volgden de vervoersdiensten (18 miljard).

In vergelijking met andere EU-landen maakten in Nederland royalty’s en licentierechten en andere zakelijke diensten in verhouding een groter deel uit van de dienstenuitvoer. Voor Nederland was het aandeel van royalty’s en licentierechten ongeveer 18 procent; voor de EU bedroeg dit 4 procent. In de Nederlandse dienstenexport was het aandeel van het reisverkeer echter weer veel kleiner.

Verdeling uitvoerwaarde naar dienstensoort, 2009

Verdeling uitvoerwaarde naar dienstensoort, 2009

Duitsland belangrijkste exportbestemming

Van alle landen binnen de EU is Duitsland de voornaamste exportbestemming van Nederlandse diensten. In 2009 was de totale handel in diensten naar Duitsland goed voor bijna 11 miljard euro. Na Duitsland komen Ierland en het Verenigd Koninkrijk met exportwaarden van 10 en 9 miljard euro.

Top 5 exportbestemmingen Nederlandse diensten in EU, 2009

Top 5 exportbestemmingen Nederlandse diensten in EU, 2009

Duitsland: vooral reisverkeer en vervoersdiensten

In 2009 waren het vooral reisverkeer en vervoersdiensten die Duitsland kocht van Nederland. Naar Ierland voerde Nederland vooral royalty’s en licentierechten uit, terwijl in de export naar het Verenigd Koninkrijk het aandeel van de ‘andere zakelijke diensten’ aanzienlijk was.

Miriam van Baal en Chantal Lemmens-Dirix

Bron:

• Uitvoer diensten door EU-landen
• StatLine, Internationale handel, in- uitvoer van diensten
• Internationalisation Monitor 2010: Hoofdstuk A2 en C2