Hondenbelasting

De opbrengst van de hondenbelasting behoort tot de algemene middelen van de gemeente. De opbrengst hoeft dus niet te worden besteed aan het bestrijden van de hondenoverlast, al doen sommige gemeenten dit wel. Gemeenten kunnen hondenbelasting heffen op basis van artikel 226 van de Gemeentewet.