Hondenbelasting levert 58 miljoen euro op

Gemeenten verwachten dit jaar 58 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. De hondenbelasting is vooral een grotestedenbelasting. In grote steden wordt deze belasting vaker geheven dan in plattelandsgemeenten, en in het westen van het land meer dan in de noordelijke provincies.

Begrote opbrengst hondenbelasting

Begrote opbrengst hondenbelasting

Opbrengst stijgt, minder gemeenten

De begrote opbrengst uit hondenbelasting is toegenomen van 43 miljoen euro in 2001 naar 58 miljoen euro in 2011. De belasting wordt echter wel in minder gemeenten geheven. In 2001 werd in 385 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2011 in 296 gemeenten. Het aandeel van de gemeenten dat hondenbelasting heft is hiermee gedaald van 76 procent naar 71 procent van alle gemeenten.

Van alle gemeenten begroot Rotterdam dit jaar de hoogste opbrengst, ruim 2 miljoen euro. Het veel kleinere Vlieland haalt met 13 duizend euro naar verwachting het laagste bedrag op. Hondenbelasting is voor de gemeenten een bescheiden inkomstenbron. Nog geen 1 procent van alle heffingsopbrengsten komt uit de hondenbelasting.

Hondenbelasting naar stedelijkheid, 2011

Hondenbelasting naar stedelijkheid, 2011

Grote steden heffen vaak hondenbelasting

Hondenbelasting komt het meest voor in de grote steden. Meer dan 90 procent van de gemeenten met een (zeer) sterk stedelijk karakter heeft een belasting op het houden van honden. In niet-stedelijke gebieden daarentegen heft maar de helft van alle gemeenten hondenbelasting.

Hondenbelasting naar provincie, 2011

Hondenbelasting naar provincie, 2011

Weinig hondenbelasting opgehaald in Drenthe

Gemeenten in de noordelijke provincies heffen naar verhouding minder hondenbelasting dan elders. In Drenthe moeten alleen de inwoners van Noordenveld hondenbelasting betalen. In Groningen en Friesland heft een op de drie gemeenten een belasting op honden.

In Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland wordt in negen op de tien gemeenten hondenbelasting geïnd. In Zeeland heft alleen Goes geen belasting op honden, in Utrecht wordt alleen in Renswoude en Nieuwegein geen hondenbelasting opgehaald.

Paul van der Beek

Bron:
StatLine, Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen