Export groeit 7 procent

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met 7 procent toe. De toename van de internationale handel is weliswaar duidelijk lager dan in voorgaande maanden maar er wordt wel vergeleken met een hoger niveau van een jaar eerder. In januari 2010 trok de handel voor het eerst sinds de crisis flink aan. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van maart zijn de omstandigheden voor de export nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 32,4 miljard euro. Dat is ruim 20 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met 20 procent tot 29,6 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 2,8 miljard euro. Dit is 0,6 miljard euro meer dan in januari 2010.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. Bij de invoer is een vergelijkbaar patroon zichtbaar. Het artikel Belang handel met niet-EU-landen neemt toe gaat verder in op het toenemende belang van de landen buiten de Europese Unie voor de Nederlandse handel in goederen.

De uitvoerprijzen waren 9,6 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen waren 9,5 procent hoger. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van januari 2010 nagenoeg gelijk.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 14 maart 2011. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.