524 faillissementen in februari

In februari 2011 werden 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 40 meer dan in januari.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in februari uit op 479, tegen 497 in januari.

De cijfers in dit bericht zijn bijgesteld ten opzichte van het op 9 maart 2011 gepubliceerde bericht over de faillissementen in februari 2011. De cijfers sluiten daarmee aan bij de meest recente informatie.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.