Zakelijke dienstverleners optimistisch over omzet

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in maart aanzienlijk groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +41, tegen +31 in februari. Vooral bij de uitzendbureaus en bij accountants en economische adviesbureaus is het optimisme over de toekomstige omzet groot.

Het optimisme gold minder voor de verwachte personeelsomvang en het economisch klimaat. In maart rekenden er iets meer zakelijke dienstverleners op een afname van de personeelssterkte in de komende drie maanden dan op een toename. In februari was dit andersom. De verwachtingen over de toekomstige personeelsomvang verslechterden in alle branches, met uitzondering van de schoonmaakbedrijven. De ondernemers waren in maart ook minder positief over het algemeen economisch klimaat dan in februari.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.