Toename voorraden industrie

De ondernemers in de industrie hielden in januari ruim 5 procent meer voorraad gereed product aan dan in januari 2010. Voor het eerst in twee jaar waren de voorraden eindproduct hoger dan een jaar eerder. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat in de eerste maanden van 2010 de terugval in de voorraden met circa 15 procent op zijn grootst was.

De index van de voorraden gereed product (2005=100) kwam uit op 100,5. Dit is 4 punten hoger dan in december.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Positiever oordeel over voorraden

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

In maart was het aantal ondernemers dat de voorraden te klein vond groter dan het aantal ondernemers dat de voorraden als te groot beschouwde. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het oordeel in februari, toen er per saldo juist meer ondernemers waren die de voorraden als te groot beoordeelden.

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.