Werkloosheid nagenoeg onveranderd

De werkloosheid maakt pas op de plaats. In februari 2011 waren er, na correctie voor seizoeninvloeden, 400 duizend werklozen. Het is de derde maand op rij dat de werkloosheid in deze orde van grootte ligt. Er waren 210 duizend mannen werkloos, 4 duizend meer dan in januari. Het aantal werkloze vrouwen nam met 2 duizend af en kwam uit op 190 duizend.  

Van de Nederlandse beroepsbevolking was 5,1 procent werkloos. Daarmee bleef ook het werkloosheidspercentage onveranderd. Het percentage werklozen onder de vrouwen was in februari hoger dan dat onder de mannen. Van de mannelijke beroepsbevolking was 4,9 procent werkloos en van de vrouwelijke beroepsbevolking 5,4 procent. Het verschil is de laatste maanden kleiner geworden.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.